28 ноември 2020 година

Варна, Икономически университет, зала 1

09:30 - 10:00

Пресконференция


10:00 - 10:30

Официално откриване


10:30 - 10:45

Приветствие от министъра на туризма


10:45 - 11:15

ПАНЕЛ 1

ВИЗИЯ ЗА НОВАТА МАРКЕТИНГОВА РОЛЯ НА ДЪРЖАВАТА И ОБЩИНИТЕ В УСЛОВИЯТА НА КОВИД КРИЗАТА


Програма за реклама на България за 2021 година


Маркетингови инициативи на Община Варна за 2021. Ролята на Туристически информационен център - Варна


11:15 - 12:00

ПАНЕЛ 2

ДИГИТАЛИЗАЦИЯТА В ТУРИЗМА – ПРИОРИТЕТ В РАЗВИТИЕТО НА СЕКТОРА


Дигитализацията в туризмa в отговор на кризата - иновативни решения и програми за подкрепа


Роботизацията в туризма - добри практики в Хотел Палм Бийч


Иновациите в хотелиерството и приложението им в Ковид обстановката


12:00 - 13:00

Обедна почивка


13:00 - 14:00

ПАНЕЛ 3

ДОБРИ ПРАКТИКИ В ХОТЕЛИЕРСТВОТО И РЕСТОРАНТЬОРСТВОТО ПО ВРЕМЕ НА КОВИД КРИЗАТА


Предизвикателства в хотелиерството по време на Ковид кризата. Нормативни изисквания, очаквания на клиента, качество на продукта


10-те тайни на перфектната почивка


Предизвикателства пред заведенията за хранене и развлечения по време на Ковид кризата


Успешни практики в ресторантьорството


14:00 - 14:15

Пауза


14:15 - 15:15

ПАНЕЛ 4

СЪБИТИЙНИЯТ ТУРИЗЪМ В УСЛОВИЯТА НА КОВИД КРИЗАТА


Примери и успешни практики от проведени значими събития в България по време на първата вълна на Ковид кризата


Успешни практики в MICE мениджмънта


Спортните събития като катализатор на нови икономически възможности в туризма - къде да е фокусът в Ковид пандемията


Успешни практики в Албена АД


15:15 - 15:30

Пауза


15:30 - 16:15

ПАНЕЛ 5

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД ТУРОПЕРАТОРИ И ТУРИСТИЧЕСКИ АГЕНТИ В БЪЛГАРИЯ


Има ли бъдеще чартърният изходящ туризъм в България? Какви промени ще предизвика пандемията?


Какви промени ще настъпят в груповия туризъм? Форми на сътрудничество по време на криза


Специфични проблеми на ТО/ТА във Варна


16:15 - 16:30

Пауза


16:30 - 17:30

ПАНЕЛ 6

БЪДЕЩЕТО НА ПРОФЕСИЯТА ЕКСКУРЗОВОД


Екскурзоводско обслужване и позитивни послания от екскурзоводите по време на пандемия


Виртуалният туризъм - новата позитивна практика в екскурзоводските услуги в условията на социална изолация и забрана за пътуване. Виртуални екскурзии в чужбина по време на пандемия


Виртуални турове на София като начин на “пътуване” за англоезичния пазар по време на пандемия


След Ковид 19 - позитивните практики при организирани туристически пътувания и мероприятия. Тенденции в туристическото търсене по отношение на културния туризъм и маркетингови идеи за промяна в предлагането на екскурзии за български туристи в условията на криза 2020


* В залата не може да има повече от 30 присъстващи. Между панелите ще се извършва проветряване и дезинфекция.