Ани Хараламбиева

Министерство на туризма, Дирекция „Маркетинг, реклама и информация в туризма“, директор


АНИ ХАРАЛАМБИЕВА е завършила „Маркетинг” в Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинг, а след това „Стопанско управление” в ПУ „Паисий Хилендарски” и „Бизнес администрация” във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”. От 2003 г. се занимава с маркетинг, рекламни и PR дейности в частния сектор.

От 2011 г. работи в Министерство на икономиката и енергетиката в дирекция „Маркетинг, реклама и информация в туризма”. Разработва комуникационни кампании за пазари Великобритания и Скандинавия. Организира участието и представянето на Р България на международни туристически изложения, панаири и прояви в страната и на външни пазари. Организира опознавателни пътувания за представители на чуждестранни медии и посещения на чужди туроператори и туристически агенти в България и др.


Виж всички лектори