Ервин Линдбихлер

Албена АД, Сектор „Спортни дейности и забавления“, ръководител


От 1999 г. работи в световната верига "Club Magic Life" и за няколко години се издига като Entertainment Manager. Работата му включва изготвяне на спортните програми в базите в Египет, Тунис, Гърция и Турция. Понастоящем е ръководител сектор „Спортни дейности и забавления“ в Албена АД.


Виж всички лектори