ТРИНАДЕСЕТИ
ЧЕРНОМОРСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ ФОРУМ
Варна, 28 ноември 2020

Туристическата индустрия - позитивизъм по време на Ковид кризата