Елена Георгиева

Съюз на екскурзоводите в България


Елена Георгиева e лицензиран екскурзовод, член на Съюза на екскурзоводите в България. Работила е с англоезични туристи в България, Румъния и Турция (Истанбул). В последните години обслужва основно български групи по време на екскурзии в страната и в чужбина.


Виж всички лектори