Станислава Маринова

Туристически информационен център - Община Варна, ръководител


Станислава Маринова е с експертен и практически опит в областта на туризма и връзките с обществеността. Като приоритети в работата на своя екип поставя повишаване на информираността и удовлетвореността и обратната връзка с посетителите на дестинация Варна. От лятото на 2020 година заема поста ръководител на Туристически информационен център - Варна.


Виж всички лектори