Христина Неделчева

Съюз на екскурзоводите в България, председател


Христина Неделчева е лицензиран екскурзовод с 18-годишна практика, председател на Съюза на екскурзоводите в България. Завършила е специалност ‘‘Организация и управление на туристическото обслужване‘‘в Колеж по туризъм гр. Варна и специалност ‘‘Мениджър в туризма‘‘ във Великотърновския университет „Св.Св. Кирил и Методий“.


Виж всички лектори