Кристиана Казанджиева

Агенда ООД, управител


Кристиaна Казанджиева е съосновател на AGENDA LTD, консултантска компания за бизнес управление, която подпомага предприемачи да увеличат своя потенциал и да поемат разумни рискове при инвестиране.Кристиана е автор на европейски проекти за подпомагане на спортни организации и страстен участник в планиране и организация на големи спортни събития, турнири, обучения и конференции.

Освен успешен консултант по управление, Кристиана е майка на 3 момчета, владее 4 езика (немски, английски, руски и гръцки), активен европейски гражданин и съосновател на асоциация БИОМРЕЖА - неправителствена организация, посветена на иновациите в семейството и живота на българите, стремяща се да го направи по-здравословен и активен, започвайки с образователни дейности и спорт.


Виж всички лектори