Тихомир Патарински

Община Варна, Дирекция „Туризъм“, Отдел „Маркетинг, реклама и анализи“, началник


Тихомир Патарински е завършил специалност "Туризъм" в Икономически университет – Варна. Притежава практически опит в хотелиерството, туроператорската и екскурзоводската дейност и публичния сектор.

Към настоящия момент усилията му са насочени към популяризиране, развитие и утвърждаване на Варна като целогодишна дестинация за устойчиви и рентабилни форми на туризъм.


Виж всички лектори