Георги Пасев

АБАКС ЕООД, маркетинг мениджър


Георги Пасев е завършил „Управление на човешките ресурси“ в УНСС и магстратура „Туризъм“ в ПУ "Паисий Хилендарски" Работи в туризма от 1999 г., като е основател на множество туристически агенции и туроператори за изходящ и входящ туризъм, които винаги са били лидери в бранша. Обича да работи върху нови бизнес модели и да ползва различни от традиционните подходи.


Виж всички лектори