Силвия Щумпф

Сдружение Бизнес Агенция, председател


Силвия Щумпф е експерт по разработване и управление на проекти за международно сътрудничество и за промени на политиките в областта на иновациите, предприемачеството, бизнес съвършенството и дигиталната трансформация. Председател на УС на Сдружение Бизнес агенция, иновационна агенция с множество значими проекти на повече от 20 години.


Виж всички лектори